lis
24
2019
niedziela, 17:00

ARS CAMERALIS: ZDERZENIA LITERACKIE, ADONIS, HATIF AL-JANABI

Teatr Śląski, Scena w Malarni, Katowice