lis
18
2019
poniedziałek, 19:00

ARS CAMERALIS: ZDERZENIA LITERACKIE, KRZYK PAMIĘCI

Teatr Śląski, Scena w Malarni, Katowice