Ubezpiecz swój bilet

Gwarancja zwrotu kosztów biletu z ubezpieczaniem Bezpieczny Bilet od Allianz Worldwide Partners. Oferta dostępna tylko w Ticketmaster.Ubezpieczenie „Bezpieczny Bilet” gwarantuje zwrot kosztów biletu do 2 000 PLN, jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w wydarzeniu ze względu na któryś z tych powodów:

  • nieszczęśliwy wypadek,
  • nagłe zachorowanie Twoje lub osoby bliskiej,
  • opóźnienie publicznego środka transportu, samolotu,
  • awarii samochodu w drodze na wydarzenie,
  • szkody powstałej w miejscu Twojego zamieszkania.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia | FAQ | Regulamin i warunki zakupu | Bezpieczny bilet