Ticketmaster łączy się z Ticketpro

Ticketpro łączy się z TicketmasterTicketmaster i Ticketpro, ze wspólnym liczonym w dekadach doświadczeniem w branży biletowej, postanowiły połączyć firmy, aby dostarczać najlepsze usługi oraz niezapomniane wrażenia miłośnikom wydarzeń kulturalnych w Polsce. Wspólnie, jako zintegrowana firma, będziemy kontynuować działania w oparciu o nasze podstawowe wartości i przekonania: wzajemne zaufanie, przejrzystość, wsparcie naszych Klientów oraz najwyższej jakości usługi.

Ticketmaster to światowy lider, mający na koncie ponad 530 milionów biletów sprzedawanych rocznie. Obecnie firma działa na dwudziestu dziewięciu rynkach na całym świecie – niedawno rozszerzając swój zasięg o Szwajcarię. Ticketmaster prężnie rozwija się również w Polsce. W ciągu 3 lat działalności firmy, Ticketmaster Polska pośredniczył w sprzedaży biletów na koncerty największych gwiazd m.in. AC/DC, Coldplay, Depeche Mode, Sting, Guns N’ Roses i innych.

Dołożymy wszelkich starań, aby wspierać Was poprzez oferowanie zaawansowanych narzędzi i usług na najwyższym poziomie. Nieustannie rozwijamy się i wprowadzamy innowacje, aby stworzyć najlepszą ofertę produktów dla naszych Klientów oraz Partnerów Biznesowych.

Plan połączenia Spółek Ticketmaster Poland Sp. z o.o. oraz Ticketpro Polska Sp. z o.o.

Informacja prasowa

Przeniesienie danych osobowych – Informacje dla Klientów Ticketpro

Wykonując obowiązek wynikający przepisów o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Ticketmaster Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińskiej 22b.

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki oraz realizacji umowy sprzedaży biletów. Więcej informacji nt. celów przetwarzania znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, którą możesz przeczytać TUTAJ.

3) Spółka pozyskała Twoje dane osobowe od Ticketpro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-181), przy ul. Osikowej 45.

4) Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich poprawiania.

5) Przysługuje Ci prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, jak również masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

  • Przenieśliśmy dane osobowe klientów Ticketpro Polska, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy do Ticketmaster Poland.

  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w ścisłej zgodności z naszą Polityką Prywatności, którą można przeczytać TUTAJ.

  • Login (używany dotychczas do zalogowania się na Ticketpro Polska) pozostaje taki sam, ale ze względów bezpieczeństwa Klienci Ticketpro muszą podać nowe hasło na stronie Ticketmaster Poland www.ticketmaster.pl/myAccount. W dowolnym momencie każdy klient może uzupełnić i zaktualizować swoje preferencje marketingowe.

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter Ticketmaster Poland:

1. Zaloguj się na: www.ticketmaster.pl/myAccount. Twój login jest taki sam, jak przy logowaniu się do konta na stronie Ticketpro.pl.

2. Wybierz opcję „zmień hasło”

3. Otrzymasz powiadomienie mailowe o zmianie hasła. W razie problemów z jego otrzymaniem sprawdź również skrzynkę SPAM.

4. Wprowadź ręcznie nowe hasło (nie używaj funkcji kopiuj/wklej) i zaloguj się do panelu klienta

5. W sekcji „Newsletter i Marketing” zaznacz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych

6. Naciśnij „Uaktualnij”

Jeżeli nie chcesz otrzymywać newsletter Ticketmaster Poland:

1. Zaloguj się na: www.ticketmaster.pl/myAccount. Twój login jest taki sam, jak przy logowaniu się do konta na stronie Ticketpro.pl.

2. Wybierz opcję „zmień hasło”

3. Otrzymasz powiadomienie mailowe o zmianie hasła. W razie problemów z jego otrzymaniem sprawdź również skrzynkę SPAM.

4. Wprowadź ręcznie nowe hasło (nie używaj funkcji kopiuj/wklej) i zaloguj się do panelu klienta

5. W sekcji „Newsletter i Marketing” odznacz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

6. Naciśnij „Uaktualnij”

Nie mogę się zalogować na Ticketmaster Poland/nie pamiętam hasła.

1. Wejdź na: www.ticketmaster.pl/myAccount i wybierz opcję „zmień hasło”

2. Otrzymasz powiadomienie mailowe o zmianie hasła. W razie problemów z jego otrzymaniem sprawdź również skrzynkę SPAM.

3. Wprowadź ręcznie nowe hasło (nie używaj funkcji kopiuj/wklej) i zaloguj się do panelu klienta

Nie chcę, aby moje dane były przeniesione do Ticketmaster Poland. Proszę je usunąć.

Przysługuje Ci prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, jak również masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były zachowane w naszej bazie, prześlij na nasz adres mailowy: wypisz@ticketmaster.pl prośbę o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych.

Skontaktuj się z nami

Dział obsługi Klienta

+48 22 395 87 00

Info@ticketmaster.pl


W Ticketmaster Poland wszystkie działania podejmujemy z myślą o fanach. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Państwu kontrolę nad danymi osobowymi przekazywanymi nam podczas kupna biletów.


Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r. RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres: Privacy@ticketmaster.pl. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  • wysłanie mailingu na podstawie zgody użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • wykonanie umowy sprzedaży biletów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketing usług tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Ticketmaster Poland (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jakie masz uprawnienia wobec Ticketmaster Poland w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Ticketmaster Poland; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Ticketmaster Poland może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Ticketmaster Poland w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Ticketmaster Poland może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Ticketmaster Poland przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na Ticketmaster.pl, lub aplikację mobilną Ticketmaster Poland, przez czas niezbędny do realizacji danego zamówienia. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Ticketmaster Poland zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Profilowanie danych osobowych przez Ticketmaster Poland polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Globalny świat rozrywki

Ticketmaster jest światowym liderem w sprzedaży biletów. Obecnie działa na dwudziestu dziewięciu rynkach na całym świecie. Dzięki swojemu doświadczeniu i nowoczesnemu podejściu do biznesu stał się jednym z największych serwisów handlu elektronicznego w Internecie. Ticketmaster obsługuje ponad 10 000 klientów na całym świecie w wielu kategoriach imprez, zapewniając wyłączność sprzedaży biletów dla setek imprez, wiodących aren, stadionów sportowych, drużyn sportowych, promotorów muzyki i artystów, muzeów i teatrów.

Ticketmaster International

Masz urządzenie z Android'em lub iOS?KUP BILETY PRZEZ TELEFON!

Przedstawiamy aplikacje Ticketmaster, dzięki której przeglądanie, kupowanie i dostęp do biletów jest znacznie prostszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Pobierz z App Store Pobierz z Google Play