Polityka prywatności

Niniejsza polityka wyjaśnia, jakie informacje osobowe zbiera firma Ticketmaster oraz jej grupa (zwana w niniejszej Polityce „My” lub „Ticketmaster”) zarówno online (także poprzez aplikacje), jak i offline oraz w jaki sposób je wykorzystuje. Prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią.

Zbieramy informacje o Państwu w przypadku utworzenia konta, zakupu biletów, wysłania nam maila lub wykonania telefonu, zakupów dokonywanych poprzez administrowany przez nas box office oraz w przypadku, gdy używają Państwo naszych stron internetowych, aplikacji lub mediów społecznościowych. Wykorzystujemy te oraz inne informacje w celu lepszego świadczenia usług, w celach marketingowych oraz w celu wsparcia Państwa i innych naszych klientów (wraz z analizą udostępnionych przez Państwa informacji, aby zapewnić Państwu spersonalizowaną ofertę).

Jeśli na przykład utworzą Państwo konto, kupią bilety, załadują jedną z naszych aplikacji lub skontaktują się z nami telefonicznie, możemy poprosić o Państwa zgodę na wykorzystanie Państwa informacji w pewnych celach. W tym miejscu mogą Państwo zdecydować, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje.

Jako autoryzowany pośrednik sprzedaży biletów, Ticketmaster sprzedaje bilety w imieniu stron trzecich, które organizują lub sponsorują dane wydarzenie, a także które obsługują miejsce, w którym odbywają się wydarzenia. Nawiązujemy współpracę z artystami, agentami, miejscami spotkań, promotorami i sponsorami, od których otrzymujemy bilety celem ich sprzedaży, a którzy są dla nas Partnerami Wydarzenia. Dotyczące Państwa informacje przekazujemy Partnerom Wydarzenia, możemy także przekazywać je stronom trzecim na warunkach, które opisano tutaj.

Ticketmaster jest kontrolerem danych (to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa informacji osobowych) w odniesieniu do wszystkich informacji, jakie zbieramy i otrzymujemy o Państwu podczas wykorzystywania przez Państwa naszych usług.

Ticketmaster wykorzystuje informacje o Państwu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Informacja o Cookies (ciasteczkach)

W kontaktach online z wieloma firmami używamy ciasteczek (cookies – niewielkich plików tekstowych, które znajdują się na Państwa komputerze poprzez naszą stronę internetową) oraz narzędzi monitoringu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących cookies na tej stronie internetowej oraz sposobu ich dezaktywacji, należy kliknąć tutaj.

Informacje zbieramy na różne sposoby 

Bezpośrednio od Państwa, na przykład jeśli zarejestrują się Państwo w celach promocyjnych, utworzą konto, wezmą udział w konkursie lub losowaniu nagród za darmo, załadują aplikację, kupią bilety, zostawią komentarz na naszych stronach internetowych, zadadzą nam pytanie, wyślą do nas mail lub połączą się z centrami obsługi telefonicznej firmy Ticketmaster.

Poprzez fakt, że korzystają Państwo z naszych stron internetowych i aplikacji. Mogą Państwo przeglądać nasze strony internetowe i aplikacje na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu. Na naszych stronach internetowych używamy narzędzi monitorowania, takich jak przeglądarka cookies, sygnalizatory sieci Web oraz aplikacje w celu zebrania informacji o Państwa aktywności. Aby dowiedzieć się więcej, mogą Państwo zapoznać się z naszą Polityką Cookies.

Od stron trzecich. Na przykład, jeśli chcą Państwo wybrać usługę zintegrowanych mediów społecznościowych na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach, strona internetowa strony trzeciej udzieli nam na Państwa temat pewnych informacji. Mogą to być imię i nazwisko oraz adres e-mail. Informacje o Państwa działaniach na naszych stronach oraz w aplikacjach mogą być wysłane do platform mediów społecznościowych. Dalsze informacje dotyczące stron trzecich, od których uzyskujemy informacje, są dostępne tutaj.

Jakie informacje możemy posiadać?   

W celach opisanych w niniejszej Polityce wykorzystujemy opisane poniżej informacje.

Państwa dane kontaktowe oraz dane dotyczące konta. Przechowujemy informacje kontaktowe (na przykład nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, kraj zamieszkania, preferowany język) dostarczane nam przez Państwa podczas tworzenia konta Ticketmaster, kupowania biletu i/lub brania udziału w naszych konkursach i promocjach.

Informacje o Państwa płatnościach i rozliczeniach. W związku z przetwarzaniem Państwa zamówień na bilety, przechowujemy dostarczane nam przez Państwa informacje dotyczące płatności oraz rozliczeń takie jak numer karty kredytowej i kod pocztowy podane podczas zakupu. Na Państwa prośbę możemy również przechować informacje o płatnościach i rozliczeniach, aby ułatwić Państwu zakup biletów w przyszłości.

Informacje zamieszczane przez Państwa online. Przechowujemy na przykład informacje zamieszczane na naszych stronach internetowych lub na stronach mediów społecznościowych stron trzecich, do których posiadamy dostęp (łącznie z kontrolami umieszczanych informacji i wypełnianych ankiet). Podczas zamieszczania informacji online nie wolno Państwu naruszać praw innych użytkowników (także prawa do prywatności), musicie też Państwo mieć świadomość, że inni mogą wykorzystać i/lub ponownie publikować Państwa informacje w sposób, jakiego się nie spodziewacie (również w sposób niezgodny z prawem). Przyjmujecie Państwo do wiadomości, że my oraz inni posiadacze informacji (łącznie z naszymi Partnerami Wydarzeń) możemy wykorzystywać i ponownie publikować wszelkie dane zamieszczane publicznie online na naszej stronie internetowej, poprzez wykorzystanie aplikacji lub innych narzędzi mediów społecznościowych.

Informacje o Państwa preferencjach. Możemy zbierać informacje dotyczące lubianych przez Państwa wydarzeń i produktów kupowanych przez Państwa lub wzbudzających Państwa zainteresowanie (na przykład w ramach badania lub podczas komentowania wydarzeń). Możemy również przechowywać informacje dotyczące interesów lub demograficznych kategorii wynikłych z kontaktów z nami, w celu zapewnienia Państwu jak najlepszej usługi oraz dostarczenia bardziej szczegółowych informacji. Na przykład jeśli kupują Państwo bilety na konkretne wydarzenie, a wiele uczestniczących w nim osób kupuje również bilety na inny koncert, możemy wysłać Państwu informacje o tym koncercie.

Informacje z innych firm. Przechowujemy informacje (dotyczące na przykład Państwa zainteresowań, zakupów oraz rodzaju prowadzonego gospodarstwa domowego) dostarczane nam przez inne firmy. Możemy również dodawać te informacje do informacji uzyskanych z innych firm lub źródeł. Na przykład możemy krzyżowo sprawdzać dokładność informacji, jakie posiadamy w innych bazach danych lub wzbogacać je o informacje demograficzne. Wiele z tych danych zostaje utworzonych z wykorzystaniem publicznie dostępnych źródeł, takich jak wyedytowany rejestr wyborców i publicznie dostępna lista adresów pocztowych lub adresów pochodzących z badania rynku, na przykład z badania paneli konsumenta.

Informacje o korzystaniu ze strony internetowej. Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, możemy zbierać informacje dotyczące używanej wyszukiwarki oraz adresu IP (jest to numer identyfikacji konkretnego narzędzia sieciowego w internecie, wymagany dla danego urządzenia w celu komunikacji ze stronami internetowymi). Możemy obserwować, z jakich stron przyszli Państwo na naszą stronę, co zrobili, do czego nie wykorzystali naszej strony lub jaką stronę zamierzają Państwo odwiedzić, gdy nas opuszczają.

Informacje dotyczące wykorzystywania aplikacji. Jeśli wykorzystują Państwo nasze aplikacje, możemy zbierać informacje o Państwa lokalizacji za pomocą GPS lub unikalnego identyfikatora urządzenia. Możemy również zbierać informacje dotyczące rodzaju używanego urządzenia lub wersji systemu operacyjnego, na jakim pracuje Państwa komputer. Możemy na przykład obserwować, jak często wykorzystują Państwo aplikacje oraz kiedy zostały one załadowane. Jeśli otrzymamy od Państwa dostęp, możemy podczas ładowania aplikacji zeskanować Państwa muzyczną bibliotekę w taki sposób, abyśmy mogli wysłać informacje o odbywających się w okolicy wydarzeniach, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Możliwości decydowania o sposobie, w jaki wykorzystujemy informacje mobilne, są opisane tutaj.

Informacje dotyczące odpowiedzi mailowych. W związku z e-mailami, które do Państwa wysyłamy, możemy zbierać informacje o sposobie, w jaki odpowiadają Państwo na takie e-maile, na przykład ile razy e-mail został otwarty lub w które linki kliknięto. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies.

Pozostałe informacje o Państwa kontaktach z nami. Są to informacje rejestrowane gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą box office, e-maila, telefonu lub mediów społecznościowych (jak Facebook).

Możemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje w sposób i w celach opisanych poniżej. 

Aby zapewnić Państwu produkty, usługi i informacje o koncie oraz wsparcie. Możemy wykorzystywać informacje w celu potwierdzenia Państwa rejestracji na wydarzenie. W przypadku gdy przekazują nam Państwo informacje dotyczące osoby trzeciej, prosimy upewnić się, że posiadają Państwo odpowiednią zgodę na ich udostępnienie.

Aby na bieżąco informować Państwa o dotyczących Państwa transakcjach i wydarzeniach. Możemy wysłać maile dotyczące konta czy zakupu biletu lub poprosić o informacje w przypadku, gdyby chcieli Państwo zdobyć informacje na temat minionego wydarzenia. Możemy również skontaktować się z Państwem w sprawie niniejszej Polityki lub innych polityk lub warunków.

Identyfikacja trendów i interesów. Wykorzystujemy dotyczące Państwa informacje, aby poznać Państwa preferencje i tym samym ulepszyć naszą ofertę oraz aby kontakty z Państwem stały się bardziej osobiste. Możemy połączyć informacje otrzymane od Państwa z informacjami, które otrzymujemy od osób trzecich, łącznie z przeanalizowaniem zachowania klientów.

Monitorowanie i ulepszanie naszych produktów, usług oraz stron internetowych. Analizujemy otrzymane od Państwa informacje, by poznać Państwa lepiej oraz poszerzyć naszą bazę klientów. Robimy to w taki sposób, abyśmy mogli podejmować trafniejsze decyzje dotyczące naszych usług, reklamy, produktów oraz treści, w oparciu o bardziej kompletny obraz sposobu, w jaki nasi klienci wykorzystują nasze aktualne usługi.

Unikanie lub wykrywanie zachowania niezgodnego z prawem lub ochrona bądź egzekwowanie prawa. Możemy wykorzystywać dostarczone przez Państwa informacje, aby unikać nagabywania o bilety, nadużywania naszych praw intelektualnych (na przykład marki naszej lub Partnera Wydarzenia), fałszerstwa (łącznie z defraudacją karty kredytowej oraz defraudacją, do której mogłoby dojść podczas promowania danego wydarzenia) bądź innych przestępstw.

W celach zapewnienia bezpieczeństwa. Możemy wykorzystywać dostarczone informacje w celu ochrony bezpieczeństwa naszej spółki, pracowników, klientów, stron trzecich i/lub ich własności (łącznie z wydarzeniami, w których mogą Państwo brać udział oraz naszymi stronami internetowymi) zgodnie z prawem.

W celach badań rynkowych. Możemy skontaktować się z Państwem w ramach wykonywanego przez nas badania rynku. Mają Państwo wybór odnośnie wzięcia w nich udziału.

Zapewnienie stosownej reklamy oraz reklamy behawioralnej online. Możemy współpracować z innymi firmami, aby pokazać Państwu reklamy, które uważamy za pożyteczne. Te działania mogą obejmować reklamy wyświetlane na naszych stronach internetowych i w aplikacjach lub nasze reklamy wyświetlane na stronach innych firm. Reklamy, które Państwo zobaczą, mogą być oparte na informacjach zebranych przez nas lub strony trzecie i/lub na Państwa działaniach na naszych stronach internetowych lub stronach internetowych stron trzecich. Drugi rodzaj reklamy nazywa się „reklamą online” lub „reklamą behawioralną strony trzeciej”. W celu uzyskania większej liczby informacji oraz dokonania wyboru zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Cookies.

W celach marketingowych. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem e-maila, wiadomości SMS, telefonicznie lub innymi środkami komunikacji (łącznie z newsletterami), w celu przekazania informacji i ofert dotyczących nadchodzących wydarzeń, naszych produktów lub usług. Możemy również wysłać do Państwa informacje lub oferty w imieniu innych spółek, lecz w tym przypadku nie udostępnimy Państwa nazwiska i adresu. Mogą wyrazić Państwo zgodę na otrzymywanie informacji bezpośrednio od wybranych stron trzecich, takich jak organizacje charytatywne, detaliści czy spółki oferujące usługi finansowe, zdrowotne, rozrywkowe lub subskrypcje.

Jeśli prawo nie stanowi inaczej. W ograniczonych okolicznościach możemy również wykorzystać dostarczone informacje w innych celach, jeśli prawo na to pozwala.

Mają Państwo możliwość decydowania o sposobie, w jaki wykorzystujemy posiadane informacje.  

Podczas tworzenia konta, zakupu biletów lub pobierania naszych aplikacji, mogą Państwo wyrazić zgodę na zebranie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa informacji osobowych dla konkretnych celów.

Jeśli życzą sobie Państwo anulować udzieloną nam zgodę na takie wykorzystanie Państwa informacji personalnych, prosimy o kontakt mailowy lub przekazanie nam informacji o Państwa preferencjach z wykorzystaniem metod opisanych w tym paragrafie.

Jednocześnie przyjmują Państwo do wiadomości, że brak takiej zgody lub jej cofnięcie może uniemożliwić Państwu skorzystanie z jednej lub kilku ofert.

Sposoby kontaktu z nami

Otrzymywanie informacji marketingowych. Aby zrezygnować z otrzymywania promocyjnych e-maili i wiadomości SMS, należy kliknąć tutaj lub postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej promocyjnej wiadomości SMS. Mogą Państwo również wybrać opcję zablokowania wiadomości SMS, wysyłając wiadomość zwrotną o treści „STOP”. W Ustawieniach Państwa urządzenia znajdują się instrukcje dotyczące wyłączania powiadomień. Przetworzenie Państwa prośby może zająć około dziesięciu dni.

Nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, nadal będziemy wysyłać wiadomości transakcyjne. Oznacza to, że wciąż możemy kontaktować się z Państwem w sprawie realizowanych zamówień.

Rezygnacja z otrzymywania naszych newsletterów. Aby zrezygnować z otrzymywania naszych newsletterów, należy kliknąć tutaj lub postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym newsletterze.

Kontrola i rezygnacja z wykorzystywania plików cookies oraz narzędzi monitoringu. Aby zdecydować o sposobie zarządzania plikami cookies i innymi narzędziami monitoringu oraz o sposobie ich używania, należy kliknąć tutaj.

Kontrola i rezygnacja z używania narzędzi na urządzeniach. Mogą Państwo wyłączyć lokalizator GPS lub wybrać tę opcję w poprzez Menu Ustawień – Zawiadomienia w danym telefonie. Każde takie zawiadomienie posiada link „wypisz”.

Zmiana preferencji marketingowych z Partnerem Wydarzenia. Rezygnacja z otrzymywania e-maili marketingowych od Partnera Wydarzenia następuje poprzez kontakt z nim.

Możemy przekazywać Państwa informacje stronom trzecim wymienionym poniżej. 

Rodzina spółek Ticketmaster. Możemy przekazywać dowolne lub wszystkie dotyczące Państwa informacje w ramach naszej grupy spółek w dowolnych celach wskazanych w niniejszej Polityce.

Partnerzy Wydarzeń. Będziemy przekazywać dotyczące Państwa informacje naszym Partnerom Wydarzeń w taki sposób, aby mogli oni przeprowadzić wydarzenie, na które zakupiono bilety, przeanalizować zachowania klientów w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz wsparcia dla naszych klientów, a także w innych celach opisanych w politykach prywatności naszych Partnerów Wydarzeń (łącznie z marketingiem). Prosimy o przeczytanie tych polityk w celu zapoznania się ze sposobem, w jaki Partnerzy Wydarzeń traktują powierzone im informacje.

Wybrane strony trzecie. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na kontakt e-mailowy lub innymi środkami komunikacji przez wybrane strony trzecie, możemy dostarczyć dotyczące Państwa informacje stronom trzecim, które mogą wykorzystywać je we własnych celach marketingowych lub reklamowych.

Dostawcy usług naszych stron trzecich. Możemy przekazywać dotyczące Państwa informacje stronom trzecim w taki sposób, aby mogły one świadczyć nam usługi (na przykład mailing house, kurier, call center lub spółka ds. badań rynkowych), lecz tam, gdzie to zrobimy, sporządzimy pisemną umowę dotyczącą ochrony Państwa danych.

Strony trzecie świadczące zakupione usługi. Dotyczące Państwa informacje mogą być również przekazane stronom trzecim oferującym towary i usługi zakupione przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej (na przykład ubezpieczenie biletu lub towaru) w taki sposób, aby mogły one przetwarzać i wypełniać Państwa zamówienia oraz kontaktować się z Państwem.

Agencje rządowe – gdy uznamy, że musimy spełnić wymagania prawne lub statutowe, w celu ochrony nas, Partnerów Wydarzeń lub stron trzecich. Tam gdzie jest to dozwolone prawem, możemy również przekazywać informacje żądane przez agencje rządowe lub inne autoryzowane urzędy czy organizacje w celu ochrony lub wymuszenia naszych praw, praw Partnera Wydarzenia albo praw strony trzeciej, a także w przypadku wykrycia przestępstwa i zapobiegania mu (łącznie z fałszerstwami karty kredytowej oraz defraudacjami, jakie mogą mieć miejsce podczas promocji lub samego wydarzenia).

Następca prawny całej lub części naszej działalności. Tam, gdzie jest to dozwolone prawem, możemy przekazać sukcesorowi dotyczące Państwa informacje w celu ich wykorzystania w sposób wymieniony w naszej Polityce. Możemy również przekazać je potencjalnemu następcy, jednak wyłącznie po podjęciu przez nas odpowiednich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poufności tych informacji.

Nasze strony oraz aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci

Nasze strony oraz aplikacje są przeznaczone dla osób dorosłych. Nie zbieramy świadomie informacji osobowych od dzieci. Jeśli jako rodzice lub opiekunowie prawni uznacie Państwo, że Państwa dziecko przekazało nam dowolne informacje, prosimy o wysłanie nam maila. Mogą Państwo również do nas napisać.

Wykorzystujemy standardowe środki bezpieczeństwa

Dysponujemy środkami bezpieczeństwa w celu ochrony dotyczących Państwa informacji. Standardowe środki bezpieczeństwa, jakie stosujemy, zależą od rodzaju zebranych informacji. Jednakże nie możemy zagwarantować, że poruszanie się po naszych stronach internetowych będzie całkowicie bezpieczne. Zachęcamy Państwa do ostrożności podczas przeglądania stron internetowych. Uwzględnia to również nieprzekazywanie haseł do kont osobom postronnym.

Możemy przekazywać dotyczące Państwa informacje do innych krajów

Przekazywanie informacji użytkowanych zgodnie z niniejszą Polityką oraz Polityką Cookies może obejmować ich transfer do innych krajów (łącznie z terytorium pozaeuropejskim). Legislacje innych państw, do których przekazywane są te informacje, mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony Państwa informacji osobowych jak legislacja obowiązująca w Państwa kraju. Jednakże posiadamy stosowne techniczne oraz umowne środki ochrony informacji osobowych zgodne z obowiązującym prawem.

Możemy dołączać dotyczące Państwa informacje do stron lub usług stron trzecich, których nie kontrolujemy

Po kliknięciu na jeden z tych linków, zostaną Państwo przeniesieni na strony internetowe, których nie kontrolujemy. Nasza polityka prywatności nie odnosi się do praktyk prywatności tych stron internetowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności pozostałych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe stron trzecich.

Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań i skarg, a także jeśli potrzebują Państwo kopii informacji, które posiadamy na Państwa temat.   

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki i spraw dotyczących prywatności, a także jeśli chcą Państwo uzyskać kopię informacji, które posiadamy na Państwa temat, prosimy o kontakt pod adresem: office@ticketmaster.pl. Prosimy nie podawać w mailu numeru karty kredytowej ani innych informacji finansowych lub wrażliwych.

W celu dokonania korekty, zmiany lub aktualizacji informacji nam przekazanych lub w celu cofnięcia zgody nam udzielonej, należy kliknąć tutaj.

Aktualizacja naszej Polityki

Co jakiś czas możemy zmienić nasze praktyki dotyczące prywatności. O zmianach w tej Polityce zostaną Państwo powiadomieni zgodnie z prawem. Zamieścimy również uaktualnioną kopię treści Polityki na naszej stronie internetowej. Posiadać ona będzie datę oraz numer wersji różniące się od danych podanych poniżej. Prosimy o okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej w celu uzyskania ewentualnych aktualizacji.

Kim jesteśmy 

Ticketmaster Poland Sp. z o.o. oraz jej spółki w grupie. Więcej o nas tutaj.